Mobirise Site Creator

Word lid van de ECG

Sinds 2014 is een eigen, groene energiecoöperatie in Gaasterland actief: Energie Coöperatie Gaasterland (ECG). De ECG wil samen met haar leden duurzame energie (elektra & gas) via NLD Energie leveren en hierover zeggenschap wil hebben. De winst die hiermee gemaakt wordt vloeit via de ECG terug naar de dorpen en gemeenschappen in Gaasterland en omstreken. De winsten worden gebruikt voor duurzame of sociale projecten welke zelf door de leden van de ECG worden bepaald.

Waarom een energiecoöperatie voor Gaasterland en omstreken?
Door het koppelen van de leden uit verschillende dorpen ontstaat er een saamhorigheid voor de hele streek. Daarnaast geeft de koppeling mogelijkheden voor projecten van grotere omvang (de verdeelsleutel voor de dorpen blijft hiervoor gehandhaafd). Dit alles onder het motto samen staan we sterk.

Om lid te kunnen worden van de ECG, dient u klant te zijn bij NLD.
Vergeet niet bij uw aanmelding bij NLD aan te geven dat u via de ECG klant wilt worden, zodat de ECG als wederverkoper van NLD jaarlijks € 75,- commissie per klant ontvangt. Dit geld komt geheel ten goede van lokale, duurzame projecten.

Het ECG lidmaatschap kost eenmalig € 25,- bij inschrijving.
Inschrijven: www.energiecooperatiegaasterland.frl

Word klant van Noordelijk Lokaal Duurzaam

Noordelijk Lokaal Duurzaam is dé coöperatieve energieleverancier van en voor het Noorden. Samen met de bij ons aangesloten lokale energiecoöperaties en -initiatieven willen wij de transitie naar lokale duurzame energie versnellen.

Omdat wij geloven dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Kleinschalig via zonnepanelen op de eigen woning of groter via een eigen dorpsmolen of zonneweide. Waarbij we de opbrengsten uit duurzame energie weer investeren in de eigen regio. Zo zorgen we er samen voor dat duurzame energie van en voor ons allemaal wordt!

Kies voor duurzame energie van eigen bodem en steun zo je eigen dorp, stad of wijk! Meld je nu direct aan en NLD regelt gratis je volledige overstap. Benieuwd wat onze lokale duurzame energie kost? Maak dan eerst vrijblijvend een voorbeeldberekening op onze site. Of bekijk een overzicht van onze 100% groene energiebronnen in het noorden.

Info en klant worden: www.noordelijklokaalduurzaam.nl

Investeer in een schonere wereld: Zonnecollectief Manege Gaasterland

ENERGIE BESPAREN VIA ANDERMANS DAK
Heeft u een huurhuis of geen geschikt dak? Of vindt u zonnepanelen op uw dak simpelweg niet mooi? Energie Coöperatie Gaasterland biedt u de oplossing om toch te kunnen profiteren van zonnestroom: deelnemen in het Zonnecollectief Manege Gaasterland.

UW BIJDRAGE AAN EEN SCHONER MILIEU
Wanneer u deel neemt in dit lokale project kunt u niet alleen besparen op uw eigen energienota, maar draagt u ook bij aan een beter milieu. De noodzaak is inmiddels bekend. Fossiele brandstoffen raken op, de aarde wordt steeds warmer en we zijn te afhankelijk van energie uit het buitenland.

Manege Gaasterland stelt het dak van haar locatie op de Wyldemerkwei 1 te Harich ter beschikking voor circa 250 zonnepanelen. U als buurtbewoner (postcoderoos) kunt investeren (certificaten) in dit project.

STAND AANTAL VERKOCHTE CERIFICATEN: 217 (1 nov. 2017)

Geïnteresseerd? Zie het online interesse-fomulier
www.mijngaasterland.nl/ecg/interesse-manege/

Of toon uw belangstelling via onderstaand formulier. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact met mij op over het Zonnecollectief!

Vereniging Mijn Gaasterland - Postadres: It Hoekstee 3, 8561 BE Balk. KvK 56482507.
Mijn Gaasterland wordt ondersteund door de Fryske Marren.

Mijn Gaasterland en Energie Coöperatie Gaasterland worden gedragen door vrijwilligers, fungeren als intermediair en hebben geen enkel commercieel belang.