Mobirise

De Groene Loper Balk

In 2016 zijn we gestart met de Groene Loper Balk. De Groene Loper is een project waarbij wordt samengewerkt met de Friese Milieufederatie, it Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland. De Groene Loper Balk heeft als doel om mensen in contact te brengen met de natuur. Om natuur te beleven is het belangrijk die natuur ook goed te kunnen bereiken. De Groene Loper zorgt dan ook voor verbindingen vanuit de dorpen naar de natuur.

ENQUÊTE EN DRAAGVLAK
Om te komen tot de wandelroutes hebben we een enquête gehouden en daar uit bleek dat mensen ook enthousiast zijn, wandelen is een plezierige bezigheid. En zeker de laatste jaren wordt wandelen steeds meer als positief en goed voor de lichamelijke gezondheid ervaren.

DRIE NIEUWE ROUTES
De drie geplande wandelroutes gaan langs Harich, één door en langs het Balkster bos en een route langs de Sleattemermar. Alle routes starten op de hoek Treemterplein- Raadhuisstraat. De meest logische plaats in Balk omdat hier voldoende parkeergelegenheid is. Balk en omgeving bieden een diversiteit aan natuur, het Slotermeer aan de ene kant en Gaasterland aan de andere kant, dit komt in de verschillende wandelroutes ook aan de orde. In onze omgeving zijn al veel wandelpaden, de nieuwe routes vormen extra verbindingen en zijn deels nieuw. We hebben gekozen voor routes vanuit Balk. Vanuit de bebouwing naar de natuur. Dat is ook de gedachte van het uitrollen van de groene lopers. Om verbinding te maken van wonen naar het beleven van de natuur. De toegankelijkheid van wandelen in de natuur wordt met deze wandelroutes groter. 

OPVALLENDE RUSTPUNTEN
Al langer is bekend dat beweging en het opzoeken van de natuur een positief effect op de mens heeft. Door nieuwe routes te maken en deze aantrekkelijk te maken met Kunst, willen wij mensen stimuleren en uitdagen om gemakkelijker de natuur in te gaan. Voor de iets ouderen onder ons is er de behoefte om tijdens het wandelen een rustpunt te vinden, we hebben dan ook bewust gekozen voor bankjes. Waar men genoeglijk kan rusten en kan genieten van de mooie uitzichten.

In nauwe samenwerking hebben we met de Kunstkring Gaasterland kunstenaars bereid gevonden om tijdelijk een kunstwerk langs de Luts te plaatsen. Op verschillende plaatsen langs de Luts zijn 8 kunst zitbankjes gemaakt. We hebben een keuze gemaakt en zijn zeer tevreden met de mooie kunstwerken, die vooral als bank dienen, maar ook een mooie aanvulling zijn op de wandelroutes. Natuur en kunst zijn een prachtige combinatie om onze mooie omgeving te beleven.

Op dit moment loopt er een wervingstraject voor geldelijke bijdragen om het project te kunnen realiseren. Wilt u als bedrijf of instelling financieel bijdragen?
Neemt u dan contact op met Hotske Batteram: hbatteram@hotmail.com 
of schrijf in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de vorderingen.

Inspirerend, stuur mij jullie nieuwsbrief

Vereniging Mijn Gaasterland - Postadres: It Hoekstee 3, 8561 BE Balk. KvK 56482507.
Mijn Gaasterland wordt ondersteund door de Fryske Marren.

Mijn Gaasterland en Energie Coöperatie Gaasterland worden gedragen door vrijwilligers, fungeren als intermediair en hebben geen enkel commercieel belang.