Mobirise Site Creator


Mijn Gaasterland is een (groeiende) groep mensen die duurzame initiatieven wil ontwikkelen en uitvoeren in de eigen leefomgeving. Pijlers daarbij zijn een duurzame toekomst en een betrokken samenleving. Op deze manier wil Mijn Gaasterland bijdragen aan de bewustwording van de samenleving dat duurzaamheid een belangrijk item is voor nu en voor de nabije toekomst.

Blijf op de hoogte van onze initiatieven. Volg Mijn Gaasterland op deze site, op Facebook of abonneer u op de nieuwsbrief.

Hieronder vindt u onze actuele activiteiten.

Lopende zaken:

Energie Coöperatie Gaasterland

Sinds 2014 is een eigen, groene energiecoöperatie in Gaasterland actief: Energie Coöperatie Gaasterland (ECG). Word ook lid en pluk de vruchten van collectieve inkoop van écht groene energie.

De Groene Loper BALK

Onze nieuwste uitdaging is dat iedere inwoner van Friesland, met name die van Gaasterland, makkelijk en zonder obstakels een natuurgebied of cultuurlandschap kan bereiken. We zijn al ver in de uitvoering.

Repair Café BALK

Repair Café's zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, waar buurtbewoners hun eigen (kleine) kapotte spullen door deskundige vrijwilligers kunnen laten repareren. Alles onder de slogan: Weggooien? Mooi niet!

Eerder gerealiseerde projecten:

FRUITBOMEN VOOR IEDEREEN

Een korte maar krachtige, duurzame droom werd in 2013 bij Mijn Gaasterland ingeleverd door Otze Folkertsma. Hij wilde graag fruit- en notenbomen in Gaasterland. "Fruit voor iedereen, om lekker van te snoepen", vertelde hij. Inderdaad een prachtig idee om in de dorpen en in openbaar groen fruitbomen te plaatsen. We kunnen dan laten zien dat we met zijn allen bezig zijn met de natuur en graag een Gaasterlands appeltje eten. Bedankt Otze en alle vrijwilligers voor het planten.

Dankzij steun van Gemeente De Fryske Marren zijn inmiddels een mooi aantal fruitbomen geplant in de openbare ruimte van: Nij America, Harich, Nijemirdum, Oudega, Kolderwolde, Wijckel, Elahuizen, Balk, Sondel en Sloten.

COLLECTIEVE INKOOP ZONNEPANELEN

In 2013 startte Mijn Gaasterland Groen met informatieronden langs alle dorpen van Gaasterland. Rond het thema 'groene' energie werden de meningen van bewoners gepeild om zo te komen tot een gefundeerd en breed draagvlak voor collectieve inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en energie. Het mes zou zo mooi aan twee kanten snijden: prijsvoordeel dankzij gezamenlijke inkoop en een duurzaam Gaasterland, voor vandaag maar zeker voor morgen.


In 2014 werden de eerste plaatsingen van zonnepanelen volgend uit de collectieve inkoop actie gerealiseerd:


Harich- Ruigahuizen: 
Installatiebedrijf Reekers-Balk
12 projecten, 141 panelen


Balk-Sloten-Wijckel:
Installatiebedrijf Sinnetechnyk-Balk
12 projecten, 163 panelen
Installatiebedrijf Feenstra-Schettens
3 projecten, 68 panelen


In totaal: 27 projecten, 372 zonnepanelen. Geschat gerealiseerd vermogen circa 96.000 Wp, jaarlijkse opwekking van stroom circa 88.000 KWh.

MIJN DORPSTUIN-BALK
Binnen de vele initiatieven voor een duurzamere samenleving, hoort natuurlijk ook de (kritische) discussie rond ons voedsel en voedselproductie. Mijn Gaasterland had in 2014 de primeur voor de eerste dorpstuin in onze gemeente De Fryske Marren. Achter ’t Haske in Balk werd de achtertuin door enthousiaste vrijwilligers omgetoverd in een duurzame dorpstuin. Een tuin om samen heerlijk en eerlijk te moestuinieren.


Hardnekkig vandalisme deed de tuinclub helaas besluiten om dit project in 2016 te stoppen.

Inspirerend, stuur mij jullie nieuwsbrief

Ook meedoen?

Wilt u zich ook actief inzetten voor een duurzaam Gaasterland of heeft u suggesties voor nieuwe projecten? Laat het ons horen!

Vereniging Mijn Gaasterland - Postadres: It Hoekstee 3, 8561 BE Balk. KvK 56482507

Mijn Gaasterland wordt ondersteund door de Fryske Marren.

Mijn Gaasterland en Energie Coöperatie Gaasterland worden gedragen door vrijwilligers, fungeren als intermediair en hebben geen enkel commercieel belang.